Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majętek

Majątek

Przedszkole Publiczne nr 1 w Łosiowie jest jednostką organizacyjną Gminy Lewin Brzeski. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869).

Majątek Przedszkola stanowi wyposażenie znajdujące się na terenie placówki przy ul. Głównej 32 oraz przy ul. J. Barona 2. Wszelkie informacje na temat wyposażenia Przedszkola zamieszczone są w Księdze Inwentarzowej prowadzonej na bieżąco i aktualizowanej.

Środki trwałe brutto:

Stan na 31.12.2020 – 330 972,07

Stan na 31.12.2020 – 127 891,60

Pozostałe środki trwałe:

Stan na 31.12.2020 – 164 929,95

w tym WNP – 7 506,37

Umorzenie pozostałych środków trwałych

Stan na 31.12.2020 – 164 929,95

W tym WNP  7506,37